Strona główna > Zalety klimatyzacji > Studium przypadku: Lean Manufacturing w Eagle Alloy

5S: Początki

Podobnie jak wiele zakładów produkcyjnych rozpoczynających eksperymenty ze szczupłą produkcją, Eagle Alloy zaczęła od systemu 5S. 5S można łatwo zaadaptować do niemal każdego środowiska, a kluczem do lean jest dostosowanie. Każde narzędzie lean musi być dostosowane do konkretnego rodzaju produkcji, wielkości firmy i przestrzeni zakładu.

Kiedy firma Eagle Alloy zaczęła stosować system 5S, nie musiała wprowadzać żadnych drastycznych zmian w swoich przepływach pracy, systemach planowania czy ogólnej kulturze firmy. Zamiast tego po prostu zastosowano akronim: Sortuj, Uporządkuj, Nabłyszczaj, Standaryzuj, Zrównoważ. Wdrożenie 5S zaowocowało czystszym, mniej zagraconym miejscem pracy.

Prawdziwe przejście na Lean

Niektóre firmy, które wdrażają narzędzie 5S, twierdzą, że praktykują szczupłą produkcję. Choć nie jest to zupełna nieprawda, według Johna Workmana, współzałożyciela Eagle Alloy, istnieje zasadnicza różnica między zabawą w 5S a wymyślaniem produkcji na nowo z punktu widzenia lean.

Aby naprawdę przejść na lean, firma Eagle Alloy wynajęła dwóch lokalnych konsultantów lean, którzy poprowadzili ich przez ten proces. Wspólnie wybrali oni narzędzia lean, które należało wdrożyć, oraz sposób ich dostosowania do środowiska produkcyjnego.

Zwycięska kombinacja: Produkcja komórkowa, ciągły przepływ i czas Takt Time

Podczas wstępnej oceny firma Eagle Alloy i jej konsultanci odkryli, że kluczowe wąskie gardło występuje w transporcie z jednego stanowiska roboczego do drugiego. Produkty były odlewane, następnie przewożone wózkiem widłowym do stanowiska palnika, następnie przewożone do innego stanowiska łuku elektrycznego, innego stanowiska szlifowania zgrubnego i jeszcze innego stanowiska szlifowania wykańczającego. Na każdej stacji znajdowała się kolejka odlewów oczekujących na kolejny etap procesu.

Rozwiązaniem problemu było połączenie wielu procesów wykańczających w jednej celi. W ten sposób każdy element wychodzi z formy, trafia do celi, z której wychodzi wykończony i gotowy do obróbki cieplnej. Taka organizacja pracy w wieloprocesowych przedziałach jest podstawą produkcji komórkowej.

Przepływ ciągły to kolejne narzędzie lean, które często jest wdrażane w systemie produkcji komórkowej. Znany również jako przepływ jednoczęściowy lub przepływ pojedynczych elementów, przepływ ciągły oznacza, że małe, łatwe do opanowania partie części przechodzą przez każdy etap procesu. W tradycyjnej produkcji wsadowej duża liczba części przechodzi ten sam proces, potem inny proces, a następnie jeszcze inny. Dzięki produkcji komórkowej i przepływowi pojedynczych części można praktycznie wyeliminować transport międzykomórkowy.

Ponadto firma Eagle Alloy postanowiła zacząć stosować Takt Time . To narzędzie lean pomaga menedżerom planować produkcję w celu zaspokojenia popytu klientów. Czas Takt Time definiuje się jako czas dostępny podzielony przez pop yt w danym okresie. Eagle Alloy standaryzuje wskaźniki produkcyjne za pomocą funtów wyprodukowanych części. W ten sposób można mierzyć wydajność każdego działu na podstawie ogólnej masy, a nie numeru części.

Połączenie produkcji komórkowej, ciągłego przepływu i czasu taktu w firmie Eagle Alloy radykalnie zmniejszyło nieefektywność transportu i magazynowania zapasów. Doprowadziło to również do zmniejszenia zamieszania na hali produkcyjnej, co jeszcze bardziej skróciło czas realizacji zamówień. Obecnie klienci firmy Eagle Alloy cieszą się terminowością dostaw na poziomie 98-99%.

Wyzwania

Wdrożenie narzędzi lean we właściwy sposób niekoniecznie jest łatwe, ani tanie. Współzałożyciel firmy Eagle Alloy, John Workman, szacuje, że w roku, w którym wprowadzono produkcję komórkową, na przejście na nowy system wydano ponad 10% rocznych przychodów. Większość kosztów przeznaczono na nowy sprzęt, infrastrukturę elektryczną i usprawnienie wentylacji.

Dyrektor operacyjny i prezes firmy Eagle Alloy, Dave Fazakerley, zauważa również, że odchudzona produkcja może pozornie tłumić indywidualność. Każdy operator w warsztacie może mieć inną preferowaną metodę wykonywania zadań - ale w systemie lean wszyscy muszą zdecydować o optymalnym sposobie wykonania zadania i wszyscy muszą wykonać je dokładnie w ten sposób. Chociaż przejście na nowy system może być trudne dla niektórych osób, wszelkie negatywne skutki dla morale można zrównoważyć poprzez otwarcie jasnych kanałów komunikacji i egzekwowanie ścisłej odpowiedzialności na wszystkich poziomach.

WynikiWdrażającnarzędzia i zasady lean manufacturing, firma Eagle Alloy radykalnie poprawiła czas realizacji zamówień, poziom zapasów, procesy notowań i ogólną jakość części. Nie wszyscy osiągają takie same wyniki, a Dave Fazakerley z Eagle Alloy twierdzi, że swój sukces zawdzięczają zaangażowaniu pracowników na wszystkich szczeblach firmy. Aby naprawdę działać w duchu lean, każdy pracownik musi być zaangażowany w proces, każdego dnia.

Największą zmianą w Eagle Alloy było wdrożenie produkcji komórkowej, ale przez lata firma stosowała się do zasad lean, takich jak Kaizen i Gemba, co zaowocowało ciągłym strumieniem drobnych korekt, ulepszeń i zmian.