Strona główna > Klimatyzatory > Czy pompy ciepła uniezależnią Polskę od rosyjskiego gazu?

Europejski rynek pomp ciepła osiągnął znaczną ekspansję w 2021 roku i wzrósł w niespotykanym tempie, pomimo ograniczeń spowodowanych koronawirusem i problemami na całym świecie. Zgodnie z danymi Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA), sprzedaż pomp ciepła w Unii Europejskiej przekroczyła w 2021 roku 2 mln sztuk, a udział pomp ciepła na rynku urządzeń grzewczych w Europie ma wzrosnąć w ciągu najbliższych trzech lat, osiągając blisko 50%. Według najnowszych statystyk, w ubiegłym roku Polska była jednym z czołowych rynków w Europie.

W 2021 roku Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) opublikowało raport z badań rynku pomp ciepła w Polsce. Według ich ustaleń, w 2021 roku liczba sprzedanych pomp ciepła do centralnego ogrzewania wzrosła o 80% w stosunku do 2020 roku, natomiast cały rynek pomp ciepła wzrósł o 66%. Według ich analizy, największy wzrost sprzedaży pomp ciepła w Polsce w 2021 roku nastąpił na rynku pomp ciepła typu powietrze/woda: sprzedano 79 000 sztuk, o 88% więcej niż w 2020 roku. Sprzedaż gruntowych pomp ciepła również odnotowała niewielki wzrost; liczba sprzedanych pomp ciepła wzrosła jednak z 5 260 do 5 650 sztuk, czyli o 7% więcej niż w statystykach dla roku 2020. Natomiast w dziedzinie pomp ciepła powietrze/woda, które są wykorzystywane tylko do produkcji ciepłej wody użytkowej, liczba sprzedanych urządzeń spadła o 11% z 8 650 do 7 700 w 2020 roku.

Według raportu PORT PC kluczowym elementem tego znaczącego wzrostu sprzedaży pomp ciepła powietrze/woda jest duża elastyczność rozwiązań i opłacalne koszty ogrzewania, a także rosnące zaufanie do tej technologii wśród użytkowników i instalatorów. Istotny wpływ na zysk ma zainteresowanie inwestorów systemami ciepła odpadowego, a także komfort i wzrost świadomości ekologicznej. Zwiększona intensywność wsparcia finansowego dla pomp ciepła w polskim programie kogeneracyjnym od 2020 roku oraz wzrost termomodernizacji oznacza, że nastąpi zdecydowany wzrost zainteresowania pompami ciepła.

Prognoza na rok 2022 na polskim rynku pomp ciepła według Polskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła będzie kolejnym rokiem wyzwań i szans dla rozwoju sektora pomp ciepła. Dalszy rozwój rynku może doprowadzić do powstania istotnej bariery wynikającej z braku wykwalifikowanych instalatorów montujących pompy ciepła. Może to stanowić problem dla dalszego rozwoju rynku. Artykuł PORT PC pokazuje, że rozwiązanie takie jak wdrożone w Szwajcarii może ujednolicić i uprościć budowę instalowanych systemów oraz ogólne systemy szkoleń dla instalatorów, Realizacja inteligentnych programów badawczo-rozwojowych dla producentów pomp ciepła w Polsce oraz monitorowanie badań wydajności pomp ciepła w budynkach mieszkalnych. Ważnym problemem jest produkcja tanich polskich pomp ciepła, jak również to, że montaż i uruchomienie instalacji z pompami ciepła powinno być jak najprostsze. Innym ważnym problemem jest skrócenie łańcucha dostaw komponentów i akcesoriów do pomp ciepła. Ważną kwestią w rozwoju rynku pomp ciepła jest konieczność przeprowadzenia kampanii informacyjnej na temat możliwości zastosowania pompy ciepła w istniejących budynkach zamiast kotła pracującego na węgiel.