Strona główna > Klimatyzatory > Jak obrócić sprzęt w zależności od rodzaju obiektu?

Najważniejszym czynnikiem w procesie wyboru jest podział na dwie kategorie: nowe budownictwo lub renowacja.

 • W pierwszym przypadku możesz zaproponować szereg energooszczędnych rozwiązań niskotemperaturowych, bazując na łatwości ich wdrożenia już na etapie budowy.
 • Natomiast w przypadku renowacji, duży wpływ na wybór mają istniejące systemy inżynierskie i obecna efektywność energetyczna budynku. Na wybór wpływają również procesy technologiczne, w których występuje nadwyżka ciepła i zapotrzebowanie na chłód.

Ogólnie rzecz biorąc, podstawową gradację typów obiektów można zobaczyć na poniższym schemacie.

Główne rozróżnienie pomiędzy nieruchomościami do użytku prywatnego i komercyjnego leży w celach klienta.

Jeśli chodzi o budowę na własne potrzeby, klient ma specjalne wymagania dotyczące jakości konstrukcji, poziomu hałasu i poziomu komfortu.

Ważna jest również popularność marki i renoma sprzętu. Klient jest gotowy kupić droższy sprzęt, ponieważ na decyzję wpływa nie tylko zwrot kosztów, ale także wygląd, opinie, rekomendacje znajomych, recenzje w internecie, czyli wiele innych czynników.

Jeśli chodzi o zastosowanie komercyjne, na pierwszym miejscu jest budżet i okres zwrotu. W tym przypadku celem klienta jest jak najszybsze rozpoczęcie zarabiania na wykorzystaniu swojej nieruchomości. Tylko dla możliwych celów - piękny widok zewnętrzny całej struktury, lub znaczenie produkcji technologicznej, która wymaga bardziej niezawodnego i drogiego sprzętu, lub znaczne oszczędności na dostawie energii, lub łatwość instalacji, klient jest gotowy rozważyć niestandardowe opcje.

Domki i mieszkania

W większości przypadków na Ukrainie, w związku z wysokimi cenami energii, a w szczególności wysokimi kosztami dostaw gazu i energii elektrycznej, bardziej energooszczędne i komfortowe rozwiązania są stosowane dla nowo wybudowanych prywatnych nieruchomości.

Typowy nowy dom ma wysoki poziom izolacji i energooszczędne okna oraz ciepłą podłogę w piwnicy. Z reguły zużycie ciepła w takim budynku jest niższe niż 60 W/m2, co pozwala na ogrzewanie tylko ciepłą podłogą wnękową. Koszt ogrzewania gazem jest wysoki, a decyzje dotyczące kotłów na paliwa stałe nie pozwalają na odłączenie ich na dłuższy czas. Żaden z wariantów nie oferuje takiego poziomu komfortu jak pompy ciepła. W każdym przypadku zapewniona będzie energia elektryczna. Podsumowując, zastosowanie pomp ciepła w tandemie z pompami ciepła i klimakonwektorami jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem.

Jednocześnie, w zależności od wielkości budynku i kosztów energii, możliwe są różne opcje.

Rozwiązania dla nowych budynków

 • Dom o powierzchni mniejszej niż 60m2, który nie ma problemu z dostępną mocą elektryczną. Do ogrzewania rozsądnie jest użyć konwektorów elektrycznych, elektrycznej poduszki grzewczej. Racjonalne jest zastosowanie do klimatyzacji klimatyzatorów inwerterowych z trybem pompy ciepła powietrze/woda. Ciepła woda może być podgrzewana w konwencjonalnym bojlerze elektrycznym. Właściciel, jako osoba fizyczna, może ubiegać się o taryfę ogrzewania elektrycznego (0,91 UAH za 1 kW) i mieć zaakceptowany koszt eksploatacji budynku. W tym samym czasie ogólna decyzja o kosztach będzie dość budżetowa. Ceną będzie niższy poziom komfortu w porównaniu z systemami łóżek z ciepłą wodą i fancoilami.
 • Budynki o powierzchni 80 - 350m2. Logiczne jest zainstalowanie klimakonwektorów do ogrzewania i chłodzenia, pomp ciepła typu c.w.u. i c.o./woda. Oszczędność kosztów dzięki pracy pompy ciepła można uzyskać jeszcze w ramach podanej granicy taryfy elektrycznej (3000 kWh* rocznie na miesiąc). A dla powierzchni poniżej 200m2 wykorzystać również limit rezerwowy na eksploatację kuchenek elektrycznych i innych urządzeń. Można oczywiście stosować kotły gazowe i standardowe klimatyzatory, ale kombinacja pompy ciepła, c.w.u., ogrzewania, chłodzenia i pośredniego zaopatrzenia w ciepłą wodę jest konkurencyjną alternatywą, jeśli ma się na uwadze bieżące oszczędności kosztów, komfort, ciepłą wodę, ogrzewanie i chłodzenie.

Wybór pomiędzy pompami ciepła typu woda/woda, grunt/woda lub powietrze/woda (CHP) musi być dokonany według następujących zasad:

 • Jeśli ilość mocy dostępnej dla budynku jest niewielka i nie ma możliwości uzyskania większej, lub jeśli w pobliżu nie ma zbyt wiele wody, należy wybrać TH "grunt/woda";
 • jeśli ilość energii elektrycznej dostarczanej do budynku jest niska i nie ma możliwości uzyskania większej, a w pobliżu nie ma zbyt wiele wody, można wybrać pompę ciepła "woda/woda";
 • jeśli ilość energii elektrycznej ze stacji transformatorowej jest wystarczająca lub można uzyskać więcej, odpowiednia jest pompa ciepła powietrze/woda i nie ma znaczenia, czy w pobliżu znajduje się duży zbiornik wodny. Pompę ciepła tego typu dobiera się dla "progu rentowności", aby skrócić czas zwrotu inwestycji. Jest to optymalna temperatura powietrza zewnętrznego, do której pompa ciepła całkowicie pokrywa obciążenie cieplne budynku (dla Kijowa -7 °C).
 • Budynki większe niż 400m2sNieruchomościteczęsto nie mają jednego źródła ciepła - do ogrzewania mogą być wykorzystywane kotły gazowe lub na drewno. Duże powierzchnie często wymagają jednoczesnego chłodzenia. Zasada doboru rodzaju pompy ciepła jest więc podobna jak w poprzednim wariancie, z tym że pompę ciepła dobiera się z priorytetem pracy w trybie chłodzenia.
 • Mieszkania. Podejście dla nowych mieszkań jest praktycznie identyczne jak dla domków. Powierzchnie mniejsze niż 60m2 - wybierany jest HS "powietrze/powietrze". Lokale o powierzchni do 100 m2-odpowiednia jest pompa ciepła powietrze/woda. Wadą może być brak miejsca dostępnego na montaż urządzenia. W takim przypadku jednostkę wewnętrzną pompy ciepła można zamontować w meblach kuchennych. Pompa ciepła może być również wykorzystana do przygotowania ciepłej wody użytkowej, jeśli zapotrzebowanie na ciepłą wodę wynosi ponad 200 litrów.

Rozwiązania dla projektów remontowych

Mówiąc o remontach mieszkań i domów jednorodzinnych, w pierwszej kolejności należy wziąć pod uwagę następujące przykładowe warunki:

 • temperatura pracy systemu grzewczego;
 • jakość izolacji budynku,
 • obecność bazy ciepłej wody.

Jeżeli instalacja jest zaprojektowana na temperaturę wlotu/wylotu 80/60°C, a budynek nie jest ocieplony, istnieje możliwość przeliczenia istniejących urządzeń grzewczych na niższe parametry temperaturowe 50/30°C oraz ocieplenie domu. Jeżeli budynek jest dobrze ocieplony, to moc źródła ciepła jest wystarczająca do ogrzewania bez wymiany urządzeń (grzejników), dlatego można zainstalować pompę ciepła średniotemperaturową.

Jeśli system jest zaprojektowany dla różnicy temperatur 80/60°C, a budynek nie może być ocieplony lub jest już ocieplony i dalsza izolacja nie jest konieczna ze względu na nieefektywność, należy zastosować wysokotemperaturową pompę ciepła, która ogrzeje nośnik ciepła do wymaganej temperatury.

Jeśli system posiada dużą liczbę bazowych obiegów grzewczych i wszystkie są podłączone do kotłowni, pompę ciepła można zainstalować tylko na bazowych obiegach grzewczych.

Jeśli budynek posiada już wysokotemperaturowy system grzewczy, ale nie ma czystej izolacji lub ma być remontowany, można zastąpić np. istniejący system z grzejnikami na system klimakonwektorów średniotemperaturową pompą ciepła, uzyskując w ten sposób zarówno ogrzewanie, jak i chłodzenie.

Podgrzewanie ciepłej wody jest traktowane jako dodatkowe obciążenie dla pompy ciepła, jeśli zasobnik ciepłej wody jest wyposażony w wymiennik ciepła o odpowiedniej wielkości dla pompy ciepła lub ma być wymieniony. Pojemnik CWU wymaga więcej niż 200 l wody.

Hotele

W przypadku nowo wybudowanych lub całkowicie odnowionych instalacji grzewczych idealnym rozwiązaniem jest instalacja pomp ciepła typu przemysłowego w zestawie z klimatyzatorami, całkowicie rezygnując z konieczności stosowania grzejników. Na przykład w korytarzach pomieszczeń instaluje się kanałowe klimakonwektory, które kompaktowo mieszczą się w konstrukcjach sufitów podwieszanych. Klimakonwektory realizują zarówno funkcje ogrzewania, jak i chłodzenia.

Źródłem ciepła i chłodu jest modułowa pompa ciepła, najczęściej instalowana na podłodze. Pompa ciepła może również odzyskiwać ciepło z pomieszczeń, jeśli potrzebna jest ciepła woda do pokoi hotelowych lub kuchni restauracyjnej. A gdy w pokojach+ faktycznie otrzymujemy chłód, uzdatnianie ciepłej wody jest bezpłatne. Rozgałęziacze i konwencjonalne kotły są sensowne tylko wtedy, gdy budżet jest napięty lub wygląd elewacji nie ma znaczenia. Zazwyczaj dotyczy to przydrożnych hosteli z 5-7 pokojami.

Jeśli hotel jest remontowany, aby uzyskać dominujący chłód i zachować wizualny wygląd fasady, istnieje korzyść z zastosowania systemów wielostrefowych. W tym przypadku system ogrzewania grzejnikowego, jeśli jest realizowany, można zastąpić zestawem pompy ciepła z klimakonwektorami.

Biura i małe budynki administracyjne. Lokale użytkowe.

W większości przypadków, gdy obiekt jest nowo wybudowany, decyzję należy podjąć w oparciu o dane dotyczące powierzchni budynku oraz wymaganej mocy grzewczej i chłodniczej.

Tak więc, jeśli powierzchnia jest mniejsza niż 500m2 (bez znaczenia, remont czy nowy budynek), a zapotrzebowanie na moc chłodniczą jest ponad 2 lub więcej razy większe niż zapotrzebowanie na ciepło, lepiej zastosować standardowy system ogrzewania promiennikowego lub ogrzewanie elektryczne połączone z klimatyzatorami komfortu lub ciepłej wody.

W przypadku nowych budynków o powierzchni użytkowej od 10 do 10 tys.m2 lepiej zdecydować się na system klimakonwektorów z pompą ciepła. Zwłaszcza jeśli budynki mają być później wynajmowane.

Przy renowacji budynków o powierzchni od 1.000 do 10.000m2 lepiej zdecydować się na system wielostrefowy i pozostawić system grzewczy. Zwłaszcza jeśli budynek jest już wynajmowany przez różnych najemców, a Ty jesteś jednym z nich.

Dla powierzchni większych niż 10 000m2 - decyzja podejmowana jest indywidulanie na podstawie parametrów obciążenia wg GWP, chłodu i ciepła, z uwzględnieniem trybów pracy i innych czynników.

Przykładowo do uzdatniania powietrza w dużych otwartych powierzchniach handlowych można zastosować roof-top lub zastosować centralę wentylacyjną dużej mocy ze źródłem ciepła i chłodu w postaci pompy ciepła.

Jeśli nie ma zapotrzebowania na chłód, do ogrzewania dużych otwartych przestrzeni można zastosować nagrzewnice lub klimakonwektory ze źródłem ciepła w postaci wymiennika ciepła lub kotła.

Generalnie w sferze komercyjnej do remontów często wybierane są systemy bezpośredniego chłodzenia, a do nowych budynków - pompy ciepła powietrze/woda z klimakonwektorami dla powierzchni większych niż 500m2.

Zakłady

Nowe budownictwo zakładów na Ukrainie związane jest głównie z budową budynków administracyjnych, gdzie podejście do wyboru rozwiązań technicznych systemów inżynieryjnych jest podobne do biur. Ale przy rekonstrukcji warsztatów z procesami technologicznymi należy przede wszystkim zwrócić uwagę na zapotrzebowanie na zimno lub ciepło na dostępność nadmiaru ciepła podczas procesu technologicznego.

Na przykład piekarnia posiada dużą ilość nadwyżki ciepła z linii produkcyjnej chleba. Ciepło to można w opłacalny sposób wykorzystać za pomocą sekcji wentylacyjnej lub klimakonwektorów, a następnie wykorzystać do ogrzewania grzejników w budynku administracyjnym poprzez podniesienie temperatury nośnika ciepła za pomocą pompy ciepła.