Strona główna > Klimatyzatory > Ekologia to szalony trend roku, który Aclima z powodzeniem wspiera

Tendencje te są spowodowane nie tylko gwałtownym wzrostem cen gazu i wyczerpywaniem się innych zasobów naturalnych, ale także pogarszaniem się warunków klimatycznych na całym świecie.

Świadomość ekologiczna i troska naszych obywateli dotyczy nie tylko tego, co jemy i pijemy, ale także tego, jak żyjemy, w jakich warunkach pracujemy, jak ogrzewamy nasze domy i firmy. Rosnące standardy komfortu, wymagania środowiskowe dotyczące jakości produktów, wody i powietrza.

Dlatego coraz większą popularnością we wdrażaniu dziś i w przyszłości będą cieszyć się technologie oparte na alternatywnych źródłach energii oraz nowoczesne "zielone" technologie energooszczędne dla systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków. Chodzi nie tylko o to, że korzystanie z systemów z energooszczędnym sprzętem może obniżyć koszty operacyjne o 30-50%, ale także o to, że ochrona środowiska staje się powszechnym wymogiem dla przyszłych pokoleń Ukraińców.

Aclima wspiera i promuje powszechne stosowanie innowacyjnych technologii, które chronią środowisko i zapewniają jego czystość.

  • Wspieramy i promujemy wdrażanie energooszczędnych technologii, które są zgodne z rygorystycznymi europejskimi i międzynarodowymi standardami zarządzania energią.
  • Oferujemy przyjazne dla środowiska urządzenia, które redukują emisję CO2 do atmosfery i są zaprojektowane z myślą o długotrwałej pracy przyjaznej dla środowiska.
  • System nie tylko zapewnia alternatywne źródła energii, ale także minimalizuje jej zużycie poprzez odzyskiwanie ciepła.
  • Promujemy bezpieczne technologie ekologiczne, naprawdę ekonomiczne w eksploatacji, do zastosowań mieszkaniowych, komercyjnych i przemysłowych.
  • Rozwiązania inżynieryjne Clima opierają się na najnowocześniejszych urządzeniach HVAC i zaawansowanej automatyce, zapewniając maksymalne oszczędności energii w możliwie najkrótszym okresie zwrotu.

Ekonomiczna opłacalność stosowania energooszczędnych urządzeń stała się szczególnie widoczna w kontekście rosnących kosztów energii w ciągu ostatnich kilku lat.

Zamiast scentralizowanego ogrzewania, coraz więcej obiektów przechodzi na energooszczędne niezależne kotłownie, w których korzystne jest zastąpienie starych, nieekonomicznych kotłów gazowych kotłami na biopaliwa lub bardziej ekonomicznymi kotłami o wysokiej sprawności. Największe oszczędności w bieżących kosztach ogrzewania i klimatyzacji przy przebudowie i modernizacji istniejących systemów grzewczych zapewniają systemy pomp ciepła do ogrzewania i chłodzenia budynków i budowli. Uniwersalność pomp ciepła i szeroka gama modeli pozwalają wybrać rozwiązanie inżynieryjne do każdego zastosowania: ogrzewania i klimatyzacji prywatnych rezydencji, ogrzewania i chłodzenia obiektów komercyjnych, podgrzewania wody w basenach lub potrzeb technologicznych przedsiębiorstw.

Nowoczesne, innowacyjne systemy wentylacji i klimatyzacji oparte na technologii inwerterowej dokładnie i elastycznie reagują na obciążenia cieplne i chłodnicze, a ich wdrożenie zmniejsza koszty eksploatacji o 30-40%, zapewniając jednocześnie wyższy poziom komfortu.

ACLIMA to firma oferująca innowacyjne i ekonomiczne rozwiązania inżynieryjne.

Wydajne i ekonomiczne centrale nawiewno-wywiewne Mycond, Casals i Weger o wysokiej wydajności do precyzyjnej i ekonomicznej kontroli czystości i jakości otaczającego powietrza.

Pompy ciepła Mycond, RCgroup i Hitachi, dostarczane przez Aclima, umożliwiają znalezienie przyjaznych dla środowiska, optymalnych wydajnościowo, energooszczędnych rozwiązań inżynieryjnych do ogrzewania/chłodzenia budynków, biur, supermarketów, fabryk, hoteli, warsztatów i basenów. Te pompy ciepła powietrze-woda, powietrze-woda, powietrze-woda i woda-woda można łatwo zintegrować z nowymi lub modernizowanymi systemami klimatyzacji.

Najbardziej efektywne i przyjazne dla środowiska rozwiązania dla centrów IT, centrów telekomunikacyjnych i centrów danych są idealnie realizowane dzięki precyzyjnym jednostkom RCgroup dostarczanym przez Clima na Ukrainie.

Nowoczesne przemysłowe i przemysłowe systemy klimatyzacji, ogrzewania i wentylacji firmy Haier pozwalają stworzyć elastyczny i ekonomiczny system jednostek wewnętrznych i zewnętrznych do kontroli i utrzymania określonych parametrów mikroklimatu w dużych pomieszczeniach lub budynkach wielkopowierzchniowych.

Inne przyjazne dla środowiska i energooszczędne systemy wykorzystujące nowoczesne systemy chłodnicze przyjazne dla warstwy ozonowej zawarte w naszym katalogu obejmują urządzenia RCgroup, Hitecsa, Decsa, Mycond do produkcji przemysłowej i grzewczo-chłodniczej: agregaty skraplające, chillery, pompy ciepła, roofery, klimakonwektory, centrale wentylacyjne i inne urządzenia.

W celu stworzenia nowoczesnych systemów kontroli urządzeń klimatycznych Aclima oferuje wiele systemów automatyki i sterowania, a także systemy dyspozytorskie firmy Atmik z Ukrainy. Oferujemy również szeroką gamę osuszaczy firmy Trotec do pełnej kontroli klimatu oraz systemy instalacyjne Dristeem i Mycond, które są zgodne z normami ochrony środowiska.

Przyjazność dla środowiska, efektywność energetyczna, opłacalność to główne zalety sprzętu wprowadzonego przez Aclima do aktywnego wdrażania w gospodarstwach domowych i przemyśle, a także w budynkach.

Aclima oferuje przyjazne dla środowiska i energooszczędne urządzenia, w szczególności pompy ciepła, ponieważ alternatywne technologie energetyczne mają najlepsze perspektywy i priorytety rozwoju i są coraz częściej wdrażane na całym świecie.